Conophytum Bilobum คือไม้อวบน้ำที่สาวๆต่างก็ปลื้มปริมในความน่ารักของน้อง คนไทยเรามักเรียกว่าโคโน เป็นพืชอวบน้ำชนิดหนึ่ง ไม่ใช่แคคตัส แต่เป็นญาติกันจ้า บ้านเราเลี้ยงไม่ค่อยรอด เพราะเค้าชอบอากาศเย็น แห้ง ลักษณะพิเศษของน้องคือจะเป็นเหมือนรูปหัวใจเล็กๆ และออกดอกสีเหลือง น่ารักที่สุดเลยค่า!

แนะนำวิธีการเพาะเมล็ดชนิดนี้ ควรใช้การเพาะในระบบเปิด คือ การเพาะเมล็ดแบบปกติ ข้อดี คือ ไม้ที่งอกมาจะแข็งแรง และโตได้ไวกว่าระบบปิด ข้อเสีย คือ ความยุ่งยากในการดูแล เพราะไม่สามารถรดน้ำได้ จึงจำเป็นต้องคอยนำเอากระถางมาแช่น้ำ และอาจมีศัตรูพืชมาทำลายต้นอ่อน

วิธีการเพาะเปิด

1. นำดินแคคตัส ใส่กระถางหรือภาชนะอื่นๆ (ควรเป็นภาชนะที่มีรูระบายน้ำได้ดี)

2. นำภาชนะไปแช่ทิ้งไว้ในน้ำ ให้ดินแคคตัสอุ้มน้ำอย่างทั่วถึง

3. โรยเมล็ดลงบนหน้าดิน แล้วนำไปตั้งไว้ในที่ร่มหรือแดดอ่อนๆ

การดูแลรักษา

1. ช่วงเมล็ดยังไม่งอก ให้นำกระถางแช่น้ำวันละครั้ง โดยให้หน้าดินชุ่มชื้นอย่างทั่วถึง และห้ามโดนแสงแดดโดยตรง

2. ช่วงเมล็ดเริ่มงอก ให้นำกระถางแช่น้ำ 3-5 วันครั้ง ขึ้นอยู่กับหน้าดิน โดยต้องคอยสังเกตุหน้าดินแห้งหรือไม่

You might also enjoy: