มีลักษณะเป็นใบสามเหลี่ยมสีเขียวอวบน้ำเลียงซ้อนทับกัน โดยที่ขอบใบจะมีปุ่มหนามโดยรอบ จึงทำให้ใบมีลักษณะคล้ายกรามเสือ

ต้น ไม้ล้มลุกอายุหลายปี อวบน้ำ เกิดเดี่ยวหรือแตกกอไม่เป็นระเบียบ

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนตรงข้ามสลับตั้งฉากซ้อนกันเป็นชั้น ปลายแหลม โคนตัด ขอบหยักเป็นซี่คล้ายเขี้ยว มีตุ่มหนามขนาดเล็กสีเขียวอ่อนกระจ่ายทั่วไป

ดอก ดอกเดี่ยว ดอกสีเหลือง กลีบเล็กหลายกลีบซ้อนกัน รูปแถบแคบ เกสรเพศผู้เกิดอยู่ตรงกลางดอกจำนวนมาก ออกดอกช่วงฤดูหนาว

ผล เป็นรูปรี มีเมล็ดภายในสีดำจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำปานกลางถึงน้ำน้อย ทนแล้งปานกลาง ชอบแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      เพาะเมล็ด

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกประดับ

You might also enjoy: