เชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่เคยเลี้ยงแคคตัสแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล และที่สำคัญไม่เคยเปลี่ยนย้ายกระถาง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แคคตัสเน่าตาย สำหรับวิธีการย้ายกระถางอย่างถูกต้องนั้นจะมีปัจจัยของระยะเวลามาเป็นส่วนประกอบ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ใช้ปลูก แคคตัสอีกด้วย โดยส่วนมากมักจะเปลี่ยนกระถางใหม่ทุก ๆ 6 เดือน 

แต่หากเป็นต้นที่แข็งแรง แค่เปลี่ยนปีละครั้งก็เพียงพอ หากระถางในขนาดที่เหมาะสมกับพันธุ์แคคตัส ใส่หน้าดินและอาหารของแคคตัสลงไปก่อนจะใส่ต้นพันธุ์ กลบด้วยดินและตามด้วยกรวด หมั่นใส่ปุ๋ยให้อาทิตย์ละครั้งก็เพียงพอ

You might also enjoy: