ดิสโก้ (Discocatus) กระบองเพชรต้นนี้จะเด่นตรงที่ดอกจะหอม บานกลางคืนจนถึงเช้า ลักษณะพิเศษของดิสโก้ตัวนี้ จะเป็นพันธุ์หนามฟูๆ ขึ้นมา หนามจะเยอะ แต่ไม่ค่อยคมอีกด้วยนะ

รดน้ำด้วยฝักบัวจนชุ่ม และทิ้งระยะ 3-4 วัน สังเกตดินปลูกจวนแห้งหรือแห้ง ค่อยรดน้ำใหม่

ประมาณ 2 สัปดาห์ สามารถละลายปุ๋ย ยา ป้องกันเชื้อรา และยาป้องกันแมลง ระไปพร้อม ๆ กับการให้น้ำได้

การปลูกหรือเปลี่ยนกระถาง

การปลูกจะกระทำเมื่อแยกหน่อ หรือได้ต้นใหม่

ส่วนการเปลี่ยนกระถางจะกระทำเมื่อต้นโตคับกระถางเก่า

แต่อย่าลืมว่าต้องใช้ดินปลูกโดยเฉพาะเท่านั้น  โดยจัดปลูกลักษณะเดียวกัน ดังนี้

1. ใช้กระถางปลูกไม่ใหญ่เกินไป

2. ใช้เศษถ่าน หรืออิฐหัก รองก้นกระถาง

3. เติมดินปลูก ประมาณครึ่งกระถาง

4. นำต้นไม้ลงปลูกและเติมดินจนเกือบเต็ม

5. โรยกรวดทับดินปลูก

You might also enjoy: