หยดน้ำ (Haworthia cooperi)

วันนี้แอดมินก็เลยอยากจะมาแนะนำให้รู้จักกับต้นไม้เล็ก น่ารักพันธุ์นี้ที่ชื่อ หยดน้ำ (Haworthia cooperi) หรือ ไม้อวบน้ำ หน้าตาแปลก สะดุดตากับลวดลายบนใบที่แตกต่าง พร้อมเสน่ห์เฉพาะตัวที่ความโปร่งใสของใบ สีสัน ลวดลาย ฟอร์มต้น หลากหลายชนิด

ต้นหยดน้ำ

ต้นหยดน้ำ(Haworthia cooperi) เป็นพืชอวบน้ำพื้นเมืองทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ ปัจจุบันได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบแคคตัส เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 3 – 5 นิ้ว ใบจะมีลักษณะคล้ายกับหยดน้ำ

พืชอวบน้ำ เป็นพืชที่กักเก็บน้ำไว้ในราก ใบ หรือลำต้น ที่อวบ และนุ่ม การเก็บน้ำในลักษณะดังกล่าว ทำให้มันสามารถมีชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ ในตอนกลางวัน สภาพที่อยู่ของมันมักจะร้อนจัด แต่ในตอนกลางคืนอากาศจะเย็นลง

ต้นหยดน้ำ

การเลี้ยงดูต้นหยดน้ำ

    1. ชอบสภาพอากาศที่มีการถ่ายเท แสงแดดรำไร เติบโตได้ดีในเครื่องปลูกที่โปร่ง ระบายน้ำได้ดี

    2. เครื่องปลูกตามความเห็นของผู้มีประสบการณ์ แนะนำว่าควรเป็น ชุยมะพร้าว+แกลบดิน+แกลบเผา+หินภูเขาไฟ เบอร์ 00 และควรผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีนึ่งก่อนเพื่อกำจัดวัชพืชต่างๆที่อาจติดมากับเครื่องปลูก

3. ควรเลือกใช้กระถางปลูกที่เป็นดินเผาจะดีกว่าพลาสติก เพราะมีความเย็นและแห้งเร็ว ทำให้รากดก และให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดต้นพอสมควรเนื่องจากฮาโวเทียหลายชนิดมีระบบรากค่อนข้างใหญ่

ต้นหยดน้ำ

การขยายพันธุ
– การเพาะเมล็ด ทำให้มีโอกาสได้สายพันธุ์ใหม่ๆ แต่ค่อนข้างช้ากว่าจะได้ผลผลิต
– การแยกหน่อ เพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว แต่ลูกที่ได้จะเหมือนกับต้นแม่พันธุ์
– การชำใบ และการชำราก

ต้นหยดน้ำ
ต้นหยดน้ำ

You might also enjoy: