แคคตัส หรือ กระบองเพชร เป็นพันธุ์ไม้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน  เนื่องจากเลี้ยงง่าย และ มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปทำความรู้จักกับแคคตัสกันเลย

 • แคคตัสเป็นพืชในกลุ่มของไม้อวบน้ำ
  แต่ไม่ใช่ไม้อวบน้ำที่มีหนามทุกชนิดจะเป็นแคคตัส สามารถสังเกตได้จากหนาม ถ้าหากลำต้นไม่มีตุ่มหนาม และ หนามขึ้นกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบ ไม่ใช่แคคตัส เพราะแคคตัสจะมี “หนาม” หรือ”ขนแข็ง” อยู่บริเวณตุ่มหนาม และเรียงไปตามแนวสันสูงจากโคนต้นไปถึงปลายยอดอย่างเป็นระเบียบ
 • แคคตัสเป็นพืชใบเลี้ยงคู่
  แคคตัสก็มีใบและลำต้นเหมือนพรรณไม้ทั่วๆไป แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง จึงต้องปรับสภาพโดยการลดรูปใบให้เล็กลงจนกลายเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำ ทำให้ลำต้นมีลักษณะอวบอ้วนและสั้นลงเพื่อสะสมน้ำ
 • แคคตัสไม่ได้พบได้เพียงในทะเลทราย หรือพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อน
  สามารถพบแคคตัสได้เกือบทุกสภาพอากาศ เช่น ป่าเขตร้อนชื้น ป่าเขตร้อน หรือในที่ที่มีแดดส่องถึง แคคตัสจำพวกนี้จะมีการพัฒนาลำต้นให้บางแบน ลดหนามที่ไม่จำเป็นลง หรือหายไป ผิวจะแข็งแรงขึ้นเมื่อไม่มีหนาม และเพิ่มพื้นที่ในการสังเคราะห์แสง เช่น แคคตัสสกุล Epiphyllum และ Schlumberea
 • แคคตัสเป็นไม้ยืนต้นที่มีการเจริญเติบโตช้า
  กว่าจะโตประมาณ 1 นิ้ว ก็ต้องใช้เวลาเป็นปี และมีอายุยืนถึง 100 ปี
 • แคคตัสช่วยดูดรังสี
  เช่น รังสีที่แผ่ออกมาจากแสงของคอมพิวเตอร์ เพราะหนามของแคคตัสสามารถดูดรังสี และจักษุแพทย์ของไทยได้ให้ข้อสันนิษฐานว่า “พืชสีเขียวมีคลอโรฟิลล์รับแสงแดดอยู่แล้วในการปรุงอาหาร ฉะนั้นกระบองเพชรมีสีเขียวมีโอกาสดูดซับรังสีจากคอมพิวเตอร์ได้บางส่วน”

You might also enjoy: