วันนี้เรามีวิธีป้องกันโรคและศัตรูพืชของแคคตัสมาฝากเพื่อนๆกันค่า เพราะถึงแม้แคคตัสเป็นต้นไม้ที่ทนต่อโรค แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มี เพราะ  โรครา ดูเหมือนจะชอบแคคตัสมากเป็นพิเศษ ซึ่งหากรดน้ำมากเกินไป หรือนำไปไว้ในพื้นที่อับชื้น ไม่โดนแสงแดดอย่างเพียงพอก็จะทำให้เกิดโรครา ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการป้องกันโรคและศัตรูให้น้องแคคตัสกันนะคะ

วิธีป้องกันโรคและศัตรูพืชของแคคตัส

  1. รดน้ำแต่พอดีอาทิตย์ละสองครั้ง
  2. หมั่นนำไปวางไว้ในพื้นที่ที่แสงแดดเข้าถึง
  3. เช็คกระถางเป็นประจำว่าระบายน้ำได้ดีหรือไม่ เพราะหากตอนปลูกมีการใส่ดินแน่นเกินไปหรือรองกระถางด้วยหินที่มีความหนาแน่น อาจจะทำให้น้ำถ่ายเทไม่สะดวกจนทำให้เกิดโรคได้
  4. อย่าลืมใช้ยากันเชื้อรา โดยใส่เดือนละหนึ่งครั้ง

You might also enjoy: