วันนี้ เอาไม้สะสมแคคตัสสายพันธุ์ไร้หนามมาฝาก
เป็นสายพันธุ์ที่ Cactus Lover ต้องรู้จักและหลงใหลในความน่ารัก นั่นก็คือ

แอสโตรไฟตัม แอสทีเรียส
แคคตัสไร้หนาม

แอสโตร หรือ แอสโตรไฟตัม แอสทีเรียส เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คนนิยมเลี้ยงกันมาก
ด้วยความที่มีลักษณะโดดเด่น คือ ไร้หนามและมีลวดลายบนลำต้นน่ารักแตกต่างกันออกไป
ด้วยลักษณะที่มีลวดลายแตกต่างนี่เอง จึงมีชื่อเรียกเฉพาะแต่ละแบบ

แอสโตรไฟตัม (Astrophytum)
แอสโตรไฟตัม (Astrophytum)

มาทำความรู้จัก ชื่อเรียกหรือศัพท์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับ แอสโตรไฟตัม แอสทีเรียส ที่คนรักแคคตัสมักจะได้ยินทั่วไป

1.คาบูโตะ เป็นชื่อเรียกแอสโตรไฟตัม แอสทีเรียส ธรรมดาทั่วไป
2.ซุปเปอร์คาบูโตะ คือ ต้นที่มีลายสีขาวหนาเหมือนมีหิมะปกคลุมอยู่ หรือเรียกว่า snow type
3.นูดัม คือ แอสโตรต้นที่ไม่มีลวดลายสีขาว ลำต้นเป็นสีเขียวมีตุ่มหนามสีขาว

4.โออิโบะ คือ แอสโตรที่มีตุ่มหนามสีขาวขนาดใหญ่เป็นพิเศษ
5.กิ๊กโก๊ะ คือ ต้นที่มีบั้งตามสันพูหรือตุ่มหนาม คล้ายกระดองเต่า
6.เร็นไซ คือ ตุ่มหนามใหญ่เรียงกันตามสันพู

6.ฟุคุริว คือ แอสโตรที่มีผิวขรุขระ นูนเป็นตะปุ่มตะป่ำบริเวณข้างพู
7.ฟุคุเรียว คือ เป็นลักษณะที่มีพูแทรกขั้นมาระหว่างรอยต่อของพูหลัก

8.มิราเคิล คือ แคคตัสที่มีรูปทรงด้านข้างจะเว้าเข้าไป
แบบแบน ๆ มองดูคล้ายปลาดาว
9.วีไทป์ คือ ต้นที่มีลวดลายสีขาวที่มีลักษณะเป็นรูปตัววี
ต้นที่มีลักษณะของวีไทป์นี่เองที่นักสะสมนิยมและมีราคาค่อนข้างสูงกว่าทุกลาย

แอสโตรไฟตัม (Astrophytum)
แอสโตรไฟตัม (Astrophytum)

สังเกตชื่อเรียกตามลักษณะของแอสโตรเป็นชื่อญี่ปุ่น
ทั้งนี้ ก็เพราะคนญี่ปุ่นได้นำแอสโตรมาพัฒนาสายพันธุ์ให้มีลวดลายสวยงามนั่นเอง

อีกลักษณะของแอสโตรที่คนเลือกสะสมกัน
คือ ดอกและพู

ดอก โดยทั่วไปเป็นดอกสีเหลือง
ถ้าดอกเป็นสีแดง เรียกว่า อะคาบานะ
ถ้าดอกมีลักษณะกลีบเป็นฝอย ๆ เรียกว่า ชินโชวะ
บางต้นปลายกลีบดอกคล้ายขนนก

พู โดยทั่วไปแอสโตรจะมี 5-13 พู ทั่วไปจะเห็น 8 พู
คนนิยมสะสมตั้งแต่ 5 พูขึ้นไป

โดยเฉพาะ 5 พู ราคาจะสูงกว่า 8 พู
ยิ่งเป็น 5 พูแล้วมีพูแทรกเป็นฟุคุเรียวหรือเป็นกิ๊กโก๊ก
ก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีก ตามความแปลกของต้น

You might also enjoy: