นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับต้นมะพร้าวทั่วไปเลย เพียงแต่รูปทรงของมะพร้าวทะเลทรายนั้น มีความยืดยาวเอนเอียง บวกกับมีใบที่หยักลอน จนดูคล้ายกับต้นมะพร้าวจิ๋วเท่านั้นเองค่ะ มะพร้าวทะเลทรายเป็นไม้อวบน้ำที่เราชื่นชอบมาก พอ ๆ กับที่ชอบ ยูโฟเบีย
ชอบตรงที่มีรูปทรงของต้นสวยงาม ให้รูปทรงของใบแตกต่างกันออกไปและมีโขดสวย

การเลี้ยงมะพร้าวทะเลทราย 

ถ้าได้แดดแรงน้ำน้อย ลำต้นจะเป็นโขดขาวแข็ง ใบจะเล็กสั้นกระชับ สีเข้มไปจนถึงขั้นเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง หากแดดน้อยได้น้ำเยอะ ลำต้นจะเขียว ใบจะค่อนข้างใหญ่ มีสีเขียวชะอุ่ม ให้ดอกเยอะ

การเลี้ยงมะพร้าวทะเลทราย 

ถ้าได้แดดแรงน้ำน้อย ลำต้นจะเป็นโขดขาวแข็ง ใบจะเล็กสั้นกระชับ สีเข้มไปจนถึงขั้นเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง หากแดดน้อยได้น้ำเยอะ ลำต้นจะเขียว ใบจะค่อนข้างใหญ่มีสีเขียวชะอุ่ม ให้ดอกเยอะ

You might also enjoy: