ลำต้นมีลักษณะเป็นกลีบพูหลายๆ พูต่อกันค่อนข้างกลม ต้นมีสีเขียวทั้งต้น ที่แต่ละเหลี่ยมจะมีหนามสีขาว และมักจะมีต้นเล็กๆ ขึ้นอยู่รอบต้นใหญ่ คล้ายกับดาวที่ล้อมอยู่รอบเดือน

วิธีดูแล

1.หาพื้นที่สำหรับดาวล้อมเดือนที่เป็นที่ที่มีแสงสว่างพอดี ไม่ร้อนจนเกินไป เพราะถ้าอากาศร้อนจนเกินไปจะทำให้ลำต้นส่วนต้นเป็นสีน้ำตาล

2.รดน้ำไม่ให้ชุมจนเกินไปและไม่บ่อยจนเกินไป เพราะแคคตัสเป็นพืชอุ้มน้ำถ้ารดน้ำมากเกินไปอาจทำให้เน่าได้

3.ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินสำหรับแคคตัส ดินทราย หรือดินที่ไม่อุ้มน้ำ

4.มั่นใส่ปุ๋ยแคคตัสอย่างเหมาะเพื่อปรับสภาพดินที่ใช้ปลูก

5.ถ้าต้องการปักชำควรรอให้หน่อออกแล้วสามารถปักได้เลยเพราะแคคตัสพันธ์นี้โตไวและเลี้ยงง่ายมากๆ

You might also enjoy: