ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกสีเขียวคล้ายกระบอง แต่ปกคลุมด้วยหนามสีเหลืองทองทั่วลำต้น จึงได้ชื่อว่ากระบองทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Parodia leninghausii (K.Schum.) F.H.Brandt

ชื่อสามัญ: –

ชื่ออื่น: Yellow Tower cactus, Golden Ball, Lemon Ball

วงศ์: CACTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้อวบน้ำ อายุหลายปี กลุ่มกระบองเพชร ลำต้นทรงกระบอก สีเขียวเข้ม

ใบ ใบลดรูปเป็นหนาม มีจำนวนมากต่อหนึ่งตุ่มเนินหนาม อ่อนนุ่ม เปราะหักง่าย สีเหลืองเข้ม

ดอก ดอกเดี่ยว ดอกสีเหลืองอ่อน ขนาดใหญ่ มีกลีบดอก 14-16 กลีบ

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในประเทศแม็กซิโก

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินร่วนปนทราย  ต้องการน้ำน้อย แสงแดดจัด

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์

ปลูกประดับเป็นไม้กระถาง ปลูกในอาคาร

You might also enjoy: