ต้นเป็นทรงกระบอกหลายเหลี่ยมสีเขียว มีหนามตามแนวแต่ละเหลี่ยมสีดำแดง ประไว้ประดับนั้นจะสวยงามมาก เพราะ มีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นที่นิยม

You might also enjoy: