ต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกสีเขียว ปกคลุมด้วยหนามสีเหลืองทอง มักขึ้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือสีทอง ปลูกเป็นไม้ประดับ

แมมมิลาเรีย อีลองกาต้า

ชื่อวิทยาศาสตร์Mammillaria elongata DC.

ชื่อสามัญ: Ladyfinger Cactus, gold lace cactus

วงศ์: CACTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุกหลายปี จำพวกกระบองเพชร อวบน้ำ ลักษณะลำต้นตั้งตรงและเป็นทรงสูง สีเขียวอ่อน แตกหน่อออกมาจากตุ่มเนินหนามได้จำนวนมาก

ใบ ใบลดรูปเป็นหนามขนาดเล็กจำนวนมาก สีเหลือง ปลายสีแดง

ดอก ดอกเป็นดอกเดี่ยว มีขนาดเล็ก ดอกสีขาว แทงออกมาตามซอกตุ่มเนินหนาม ออกดอกในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูใบไม้ผลิ

ผล เป็นฝักมีสีชมพูจนถึงสีแดง เมล็ดมีสีน้ำตาล

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโก เป็นพืชถิ่นเดียวของเม็กซิโก

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำปานกลางถึงน้อย ทนแล้ง ชอบแดดจัด

การขยายพันธุ์

      เพาะเมล็ดและปักชำหน่อ

      การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ

You might also enjoy: