ชื่อวิทยาศาสตร์Mammillaria plumosa F.A.C.Weber

ชื่อสามัญ: Feather Cactus

ชื่ออื่น: แมมขนนก

วงศ์: CACTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุกอายุหลายปี กลุ่มกระบองเพชร อวบน้ำ ลำต้นเป็นทรงกลม พู (ribs) ไม่ชัดเจน

ใบ ใบลดรูปเป็นหนาม สีขาว ปกคลุมตลอดทั้งต้นคล้ายพู่ขนนก

ดอก ดอกเดี่ยว ดอกสีขาวอมเหลืองหรือดอกสีชมพู รูปไข่กลับแคบหรือรูปรี ปลายหยักแหลม ออกดอกช่วงฤดูหนาว

ผล เป็นรูปรี สีชมพู เมล็ดสีดำจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง

 การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำปานกลางถึงน้ำน้อย ทนแล้ง ชอบแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      เพาะเมล็ด ปักชำ

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกประดับ

You might also enjoy: